BIM

BIM staat voor: Building Information Modeling.

Binnen een bouwproces werken verschillende partijen samen om te komen tot het uitendelijke resultaat. Verschillende partijen werken op verschillende manieren, op verschillende tijdstippen en met verschillende middelen samen. Problemen op vlak van communicatie en samenwerking tussen de architect, de bouwheer en de onderaannemer(s) vormen vaak een struikelblok. Bovendien werken ze conflicten in de hand.

BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) bouwmodel. Alle betrokken partijen kunnen er simultaan aan bijdragen, informatie uit putten en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. Zo wordthet model de leidraad bij uitstek om het fysieke bouwproject te realiseren.